Perforacio de planxa amb taladro de diametre (mm) 14, 16, 18, 20, 22, 26