Plegat de planxes al moment de fins a 8 mm d’espessor i 3 metres de llarg.