Tallat al moment de planxes a mida d’espessor fins a 15 mm