viga pintada

Granellat i pintat

Servei de granellat per eliminar impureses i posterior imprimació per evitar la oxidació