Gestió i emmagatzematge dels certificats de qualitat dels productes adquirits en un termini de 5 anys