Tall en forma de bisell o xamfrà de planxes o perfils plans d’espessor superior a 15 mm