Tall al moment de perfils llargs, possibilitat de tallar a graus