Perfils Estructurals

UPN
UPN
APLICACIONS

Estructures

NORMES DE REFERENCIA

EN-10025-2

QUALITATS

S-275-JR

S-355-J2/JO

MIDES

80-400 mm

SERVEIS

Tall i Transport

Descarrega el prontuario

IPN
IPN
APLICACIONS

Estructures

NORMES DE REFERENCIA

EN-10025-2

QUALITATS

S-275-JR

S-355-J2/JO

MIDES

80-600 mm

SERVEIS

Tall i Transport

Descarrega el prontuario

IPE
IPE
APLICACIONS

Estructures

NORMES DE REFERENCIA

EN-10025-2

QUALITATS

S-275-JR

S-355-J2/JO

MIDES

80-600 mm

SERVEIS

Tall i Transport

Descarrega el prontuario

HEB
HEB
APLICACIONS

Estructures

NORMES DE REFERENCIA

EN-10025-2

QUALITATS

S-275-JR

S-355-J2/JO

MIDES

100-1000 mm

SERVEIS

Tall i Transport

Descarrega el prontuario

HEA PESOS
HEA
APLICACIONS

Estructures

NORMES DE REFERENCIA

EN-10025-2

QUALITATS

S-275-JR

S-355-J2/JO

MIDES

100-1000 mm

SERVEIS

Tall i Transport

Descarrega el prontuario